تاریخچه شرکت تاو صنعت نیکان

نخستین بار در سال 1389 کار خود را با هدف توسعه زیرساخت های عمرانی و تاسیساتی کشور آغاز نموده است؛ ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظامند، در توسعه و تعالی زیرساختها عمرانی کشور ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانی و صنعتی گام بردارد .

در تاریخ 20/06/1395 این گروه نسبت به ثبت رسمی نام خود بنام شرکت تاو صنعت پویا (مسئولیت محدود) با شماره ثبت 498143 اقدام نموده است و در ادامه در تاریخ 15/10/1397 با توجه به نیاز این گروه جهت شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اقدام به تغییر نام خود بنام شرکت تاو صنعت نیکان (سهامی خاص) با شماره ثبت 535990 نموده است.